بازدید دکتر موسى خانى و دکتر اسکندرى از مزارع آموزشى و تحقیقاتى و مرکز پرورش ماهى واحد ورامین پیشوا

[ad_1]

‘;
this.title = ‘عکس ‘ + (this.index + 1) + ‘ از ‘ + this.group.length + (this.title ? ‘ – ‘ + this.title : ”) + downloadButton;

var alt = this.element.find(‘img’).attr(‘alt’);
this.inner.find(‘img’).attr(‘alt’, alt);
},

});

//$(“.photoThumbnail”).each(function () {
// var parWidth = $(this).parent().width();
// $(this).parent().height(parWidth);
//});

});

//$(window).load(function () {
// $(“.photoThumbnail”).each(function () {
// var parWidth = $(this).parent().width();
// $(this).parent().height(parWidth);

// var parHeight = $(this).parent().height();
// var martop = (parHeight – $(this).height()) / 2;
// $(this).css(‘margin-top’, martop);
// });
//});


شماره گزارش: 807646

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *